Scoren met een compliment? Kinderlijk eenvoudig!

Uit een recent ‘schouderklopjesonderzoek’ van de Universiteit Maastricht blijkt dat complimenten aan de medewerkers van een afdeling niet alleen zorgen voor een opgewekte(re) sfeer: de betrokken medewerkers gaan er ook harder door werken. Het lijkt soms ingewikkeld, maar met deze tips wordt het kinderlijk eenvoudig.

Zwakste schakel

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat het tempo van de afdeling vaak wordt bepaald door de zwakste schakel. Het is dus zaak om die zwakste schakel te traceren. En zó te motiveren dat haar of zijn tempo omhoog gaat. Want daarmee gaat het tempo van de hele afdeling omhoog. In de kern wil iedere medewerker meedoen op het niveau van de afdeling. Niemand wil het gevoel hebben ballast te zijn. Conclusie: niet alleen uitblinkers moeten worden beloond. Ook zwakkeren dienen van schouderklopjes te worden voorzien.

Het effect van complimenten

Het uit 2009 daterende proefschrift ‘Organisaties Conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties’ van gedragswetenschapper Marius Rietdijk (Vrije Universiteit Amsterdam) stelt dat er slechts één middel is waarmee je het gedrag van mensen positief en effectief kunt veranderen: complimenten. Een compliment werkt beter dan een bonus. Simpelweg omdat mensen beter gaan presteren als ze zich gekoesterd voelen.

 

Valkuil

Valkuil bij het geven van een compliment is dat de medewerker argwanend kan worden. Zij / hij zou het compliment kunnen vertalen als een vriendelijk verpakte aansporing om een tandje bij te schakelen. Daarbij ligt het gevaar op de loer dat een welgemeend compliment van een negatieve lading wordt voorzien. Het is dus van cruciaal belang hoe (en door wie) het compliment of schouderklopje wordt gegeven.

Beloning

Beloning dient als aansporing van gewenst gedrag. Zo gezien, zou je belonen positief manipuleren kunnen noemen. Er zijn diverse vormen van belonen. Onder extrinsieke beloningen verstaan we alle tastbare beloningen van buitenaf. Denk aan: geld, promoties, bonussen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij intrinsieke beloningen wordt het gedrag van binnenuit beloond. Namelijk door het plezier dat de medewerker beleeft aan de te verrichten werkzaamheden en contacten die hieruit voortvloeien. Daarnaast zijn er verbale beloningen: feedback op geleverde prestaties. Denk aan complimenten, schouderklopjes en (jawel) pluimen.

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Resultaten van een afdeling vallen of staan bij de motivatie van de medewerkers. Intrinsiek gemotiveerde medewerkers hebben geen aansporing nodig om tot goede prestaties te komen. Ze halen de motivatie uit het werk zelf. Deze ingebouwde drive zorgt er automatisch voor dat ze hun werk met plezier (en: zo goed mogelijk) doen. In feite is hun werk een betaalde hobby. De prikkels komen van binnenuit. Mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en ruimte voor eigen initiatief, zijn andere belangrijke voorwaarden. Bij extrinsiek gemotiveerde medewerkers ligt dit volledig anders. Het werken geschiedt meer op de automatische piloot. Prikkels om harder te werken, moeten van buitenaf komen. Denk aan promotie of loonsverhoging. Af en toe een schouderklopje wil ook helpen.

Liefde voor het werk

Het laat zich makkelijk raden: een bedrijf is gebaat bij zo veel mogelijk intrinsiek gemotiveerde medewerkers. Mensen met passie voor hun werk. Gechargeerd: mensen die je dagelijks moet manen om de computer uit te zetten. Om eindelijk huiswaarts te gaan. Voorbeelden van intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn bijvoorbeeld voetballers bij een Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Ook veel schrijvers hebben geen aansporing nodig om te excelleren. Ze worden ‘vanzelf’ blij zodra de woorden in de juiste volgorde staan. Liefde voor het werk is dé basis om het beste uit jezelf te halen.

 

Belonen: vijf tips!

1. Compliment

Niet voor niets op 1: Koester de medewerkers. Laat ze weten dat ze ertoe doen. Een schouderklopje of luid over de afdeling schallend compliment moet eerder regel dan uitzondering zijn.

2. Beloning

Bij beloning gaat het om het gebaar. Niet om het bedrag dat eraan gekoppeld is. Een goede fles wijn, mooie bos bloemen of puike cd zorgen ervoor dat de medewerker in kwestie fluitend naar huis gaat. Zéker als het om de lievelingswijn, favoriete bloemen of muziek gaat. Want daaruit blijkt dat er interesse in haar of hem is getoond.

3. Bedrijfsborrel

Organiseer op regelmatige basis een borrel of andersoortig samenzijn. En laat vooraf ludiek weten dat er overgewerkt moet worden door degenen die niet door de blaastest aan het einde van de borrel komen.

4. Enthousiasmeer cursussen

Moedig medewerkers aan om cursussen te volgen. De medewerker voelt dan dat het bedrijf investeert in hem of haar. Zorg wel voor goede afspraken. Het is de bedoeling dat de verworven extra kennis binnenshuis blijft. En niet bij de concurrent belandt.

5. Thuiswerken

Door de werknemer af en toe (of structureel) thuis te laten werken, straal je als bedrijf uit dat je de medewerker vertrouwt. En ja: dat schept een hechte band.