Algemene voorwaarden

Op het kopen en verzilveren van de Pluim zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder de toelichting.

Koop je Pluimen als particulier?
Dan zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten én de Cadeaubonvoorwaarden van toepassing

Koop je de Pluim zakelijk?
Dan zijn de Algemene Voorwaarden Zakelijk én de Cadeaubonvoorwaarden van toepassing

Ga je jouw Pluim verzilveren?
Dan zijn alleen de  Algemene Voorwaarden Consumenten van toepassing