Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze Cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door WishWish NL B.V.("WishWish") uitgegeven cadeaubonnen onder de naam “Pluim”, “de Pluim”, “Pluimen” en “Pluimen.nl”. Door gebruik te maken van een van deze door WishWish uitgegeven cadeaubonnen aanvaard je deze Cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door WishWish uitgegeven cadeaubonnen onder de naam “Pluim”, “de Pluim”, “Pluimen” en “Pluimen.nl” (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Pluim”) die worden verkocht door WishWish en door WishWish aangewezen derde partijen.
   
 2. Iedere Pluim is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Pluim wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Pluim (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Pluim codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan WishWish te worden verstrekt. WishWish behoudt zich het recht voor om een Pluim uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Pluim (in geval van elektronische Pluim de e-mail die door WishWish of een door WishWish aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Pluim bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan WishWish te overleggen.
   
 3. De Pluim is overdraagbaar. Met een overdracht gaan alle rechten en plichten uit deze overeenkomst mee over.
   
 4. WishWish is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of misbruik van de Pluim of het tegoed.
   
 5. De uitgever van deze Pluim is niet aansprakelijk voor
  1. de aangeboden diensten en/of producten van de deelnemende organisaties en bedrijven.
  2. schade die direct of indirect ontstaan is als gevolg van het gebruik van deze Pluim, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de uitgever zelf.
  3. het tussentijds wijzigen of komen te vervallen van bestedingsmogelijkheden.
    
 6. Om een Pluim te gebruiken dien je de door jou geselecteerde verzilvering(en) in het "winkelmandje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode "Pluimcode” en vul je de exacte code in. Daarna vul je bij “Pincode” de exacte pincode in.
   
 7. Iedere Pluim is 3 jaar na uitgiftedatum geldig. Na de vervaldatum kan de Pluim niet meer worden gebruikt.
   
 8. Pluimen uitgegeven door WishWish en/of door WishWish aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van verzilveringen via www.pluimen.nl.
   
 9. Informatie over de waarde, duur en vervaldatum van de Pluim is beschikbaar via “Wil je weten wat jou Pluim waard is?” op www.pluimen.nl/alle-cadeaus.
   
 10. Pluimen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
   
 11. De restwaarde van de Pluim kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde wordt zichtbaar door het ingeven van de exacte Pluimcode bij “Wil je weten wat jou Pluim waard is?”. De restwaarde kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de Pluim.
   
 12. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Pluim, dan dient het verschil betaald te worden met iDEAL of Creditcard.
   
 13. Per bestelling kan één Pluim ingewisseld worden.
   
 14. Eén Pluim is inwisselbaar terzake één of meerdere verzilveringen.
   
 15. In geval WishWish op basis van artikel 9.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast de Pluim tevens betaling door middel van IDEAL of Creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van een Pluim zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door versturen van een Pluim code met de corresponderende waarde naar een door de klant opgegeven e-mailadres.
   
 16. Het is niet toegestaan Pluimen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
   
 17. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Pluimen wordt ontzegd.
   
 18. Het is niet toegestaan Pluimen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
   
 19. Deze Cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de Cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Pluim te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Pluimen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde Cadeaubonvoorwaarden.
   
 20. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Pluimen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. WishWish zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.